คำชี้แจง
ทาง EAZY4CASH เป็นเพียงเว็บที่ช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น
ทางเว็บไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ
ห้ามโอนเงินทุกกรณี
ก่อนทำสัญญาใดๆกรุณาอ่านให้แน่ชัด